1
2
3


TELEBIM REKLAMOWY COMBIT przy FOCUS MALL


o powerzchni 12m2 jest już uruchomiony !!!
Telebim pracuje w godz. 500 - 2300 przez 7 dni w tygodniu.

REKLAMĘ MOŻNA ZAMAWIAĆ POD NUMEREM TEL. 44 646 84 71


     Telebimy są nowoczesnym i bardzo efektywnym nośnikiem reklamowym, który zdobywa coraz większe rzesze sympatyków. W obecnym czasie gdy dotychczasowe sposoby reklamy spowszedniały telebimy są doskonałą alternatywą.

     Posiadają zalety jakim dorównać może tylko reklama telewizyjna, jednakże cena reklamy na telebimie jest zdecydowanie niższa!